RODO

Administratorem danych jest:

Akademia Marketingu ATRIUM Monika Kwaśnik (dalej: Akademia Marketingu ATRIUM) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, NIP 753-230-47-67, REGON: 161519378.

 

Rodzaj danych

Akademia Marketingu ATRIUM przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Zamówienia usługi coachingowej lub psychologicznej

    a) dane uczestnika: imię i nazwisk, adres e-mail, telefon

    c) dane do faktury

 • nazwę firmy, NIP, adres firmy (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

 • adres zamieszkania (w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej)

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zapytania lub po kontakcie telefonicznym i/lub wypełniania formularza zgłoszeniowego przez stronę www.coachingopole.com
Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia skorzystanie z usługi coachingowej lub psychologicznej.

 

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny.

 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Usunięcie danych oznacza, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych co oznacza, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe, wysyłając maila na adres: kontakt@coachingopole.com

 6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do 5 lat lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie chęci usunięcia Twoich danych. Usunięcie zgody może nastąpić na twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: kontakt@coachingopole.com

 2. Telefonicznie: 607 710 797

 3. Listownie na adres: Akademia Marketingu ATRIUM Monika Kwaśnik, Al. Jana Pawła II 27 Warszawa 00-867

 

Powierzenie przetwarzania danych

Akademia Marketingu ATRIUM powierza twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z Akademią Marketingu ATRIUM, w zakresie: obsługi księgowej (w celu wystawienia faktury i dokonania rozliczeń podatkowych) oraz Internationa Coaching Federation (w celu potwierdzenia ilości przeprowadzonych godzin coachingowych, jeśli korzystasz z usług caochingowych).

Masz pytania?  Zadzwoń, napisz lub umów się na spotkanie.

Jestem do Twojej dyspozycji.

Monika Kwaśnik.

Coach ACC ICF. Psycholog. Trener

OPOLE

 

telefon: + 48 607 710 797

kontakt@coachingopole.com

Ta strona należy do Akademii Marketingu ATRIUM

Polityka prywatności RODO